Naujas turinys

Kasos aparatus atnaujinti latviams padės įmonė RASO

Latvijos Vyriausybė ėmėsi griežtesnių priemonių įvesdama naujus reikalavimus kasos aparatų naudotojams po to, kai buvo išaiškinta nemažai sukčiavimų bei buvo sučiupti keli stambūs prekybininkai, dirbantys pagal dvigubą buhalteriją. Naujose Vyriausybės priimtose taisyklėse, kurios įsigalios 2017 m. sausio mėn. 1 d., yra numatyti papildomi saugumo kriterijai, kurių nebuvo anksčiau.

Vyras pagautas su 1 200 000 EURŲ grynais, vis dėlto pasirodo jie yra legaliai įgyti

Pilietis sugebėjo įrodyti jų legalumų ir atskleidė iš kur juos gavo